alarmówka-system

Ochrona mienia, systemy alarmowe,alarmówka

Monday, June 28, 2004

Systemy Alarmowe

Systemy alarmowe
Współczesne elektroniczne urządzenia sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji powstania pożaru, pozwalają tworzyć systemy ochrony wszelkich obiektów o bardzo dużej skuteczności. Projektując systemy elektronicznego zabezpieczenia, zdajemy sobie sprawę z różnorodności Państwa potrzeb i proponujemy indywidualne dostosowanie instalacji alarmowej do konkretnego miejsca i lokalu.
Podstawowa instalacja sygnalizacji włamania i napadu może obejmować jedynie urządzenia niezbędne do wywołania akustycznej i wizualnej informacji w miejscu powstania zagrożenia. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, obok standardowych czujników wykrywających ruch wewnątrz lokalu, oferujemy Państwu możliwość zastosowania dodatkowych urządzeń chroniących konstrukcje i otoczenie zabezpieczanego obiektu:

czujniki wibracyjne (na ścianach i sejfach),
czujniki zbicia szkła,
czujniki otwarcia drzwi i okien,
kable sensoryczne (ochrona strefy dojścia do obiektu).

Systemy Alarmowe

Roman Jakubczyk Axiomtech Pruszków 0602238204